Lise Tarihçesi

Frerler Cemiyeti

Okulumuz, Fransız Rahipleri Cemiyeti'nin ("Frères des Ecoles Chrétiennes") bir kuruluşudur. Cemiyet 1860 yılında Fransa'nın Reims şehrinde Jean-Baptiste de La Salle tarafından kurulmuştur.

br> Jean-Baptiste de La Salle

Frere'ler Türkiye'ye ilk olarak 1841'de gelmişler ve İzmir ve İstanbul'da birer okul açmışlardır. Halen 7.200 mensubu bulunan cemiyetin 84 ülkede 1800 okulu, 60.000 eğitimcisi ve 785.127 öğrencisi bulunmaktadır.

Okul binası

Okulumuzun temeli 1857 tarihinde (Hicrî 1274) Beyoğlu'nda, İmam Sokağında "Pensionnat Saint-Joseph" adıyla atılmıştır. 1864'te yer darlığından Moda'ya geçilmiş, binanın sahipleri tarafından satılması üzerine tekrar Beyoğlu'na dönülmüştür.

Mart 1864'te Sultan Abdulaziz'in zamanın Kadıköy Belediye Başkanı Emin Paşa'ya hitaben İrade-i Seniyesi'ni belirten fermanıyla, mektebin 3 hektarlık kendi arazisi üzerinde inşasına izin alınmıştır. Bu fermanın kaybolması üzerine, 1870 tarihli, yine Sultan Abdülaziz'in vezir Hüsnü Paşa'ya hitaben yazılan İrade-i Seniyesi'ni belirten fermanla inşaata başlanmıştır.

1870 Haziran'ındaki Beyoğlu yangınından sonra Kadıköy'deki okul binasının ilk temel taşı 16 Ağustos 1870'de konmuş ve aynı yılın 2 Kasım'ında, daha boyalar kurumadan derslere başlanmıştır. Bu ahşap bina taş temel üzerine kuruluydu ve iki katlıydı, fakat taraça ve üçgen çatısı ile bugünkü merkez binasına çok benziyordu. Planlar daha geniş bir bina için yapılmıştı ve okulun şöhretinin hızlı biçimde yayılması sayesinde artan ögrenci sayısıyla orantılı olarak bu genişleme çabucak gerçekleştirildi.

1872'de bugünkü satranç odasını ve Lise Müdür Yardımcısı odasını kapsayan üç dört katlı güneydoğu kanadı yapıldı. "Dépense" ve revirde görülen iç pencereler bu binadan kalmıştır. Bu kanat, merkez binasından bir kat daha yüksekti.

1874'te tamamlanan güneybatıdaki kanat, Türk Müdür Başyardımcısı odasıyla (eski öğretmenler odası) tiyatro salonunu kapsıyordu. Genişleme yeterli görülünce sıra teneffüslerde kullanılacak bahçelere geldi. 1875 ve 1876 yıllarında, biri güneybatı kanadının devamında, diğeri güneydoğuda olmak üzere halen kullanılan "Préau"'lar yapıldı. 1885'te bugünkü Caporal Evi (eski fizik laboratuvarı) lojman olarak inşa edildi ve 1888'de güneydoğu kanadı "Préau" ya kadar genişletildi.

Denize açılan U harfi şeklindeki binanın ahşap merkezi, kanatlardakilerden bir kat eksikti. Bu geçici ana binanın yerine bir taş bina yapılmasına karar verildi. 1895'te, ana bina bir kat yükseltildi ve üç metre genişletildi.

1900 yılında Saint-Joseph'te 300 yatılı öğrenci vardı. Binalar sağlam ve genişti. Yüzyılın başlangıcını ve 300üncü öğrencinin kayıt oluşunu kutlamak üzere tüm öğrencilerle vapurla boğazda Beykoz'a kadar bir gezi yapıldı.

Ticaret Enstitüsü'nün inanılması güç başarısı

1903'te Ticaret Enstitüsü kurulması, derslerin ciddiyeti ve mezunlarına iyi işlere yerleşme imkânı verilmesi, büyük bir kitlenin başvurmasına yol açtı. Bu isteğe cevaben 1906'da Ticaret Enstitüsü için kuzeydoğudaki bina inşa edildi ve 400üncü öğrenci şerefine yine bir boğaz gezisi yapıldı. Ticaret Enstitüsü'nün ünü Sofya'dan Bağdat'a kadar öylesine yayıldı ki, 1910'da Osmanlı Devleti'nin Ticaret Veziri İstanbul'da açtığı Yüksek Ticaret okulunun programı ve teşkilatı bu Enstitü örnek alınarak geliştirildi.

Saint-Louis okulu

Yine aynı tarihte Haydarpaşa'da Saint-Joseph'in bir şubesi olan Saint-Louis (daha sonra Yeldeğirmeni Kemâl Atatürk Ortaokulu oldu) açıldı. Nihayet 1907'de kuzeybatı kanadının yapımıyla Saint-Joseph Lisesi'nin binası tam olarak meydana çıktı. Geriye 1inci kısmın Préau'sunu yeniden yapmak ve 2nci kısmın Préau 'sunu inşa etmek kalmıştı.

Tabiat Bilgisi Müzesi

Okulun ünlü "Tabiat Bilgisi Müzesi"ni Frère Possesseur Jean ve Frère Paramont-Félix, yıllarca topladıkları böcek ve taş parçaları ile 1910'da kurdular.


Frère Possesseur Jean

1912'de Balkan Savaşında, zamanın Okul Müdürü şimdiki Caporal Evi'ni cepheden gelen yaralıların tedavisi amacıyla Kızılay'a tahsis etti. Frère'ler ve Soeur'ler buraya kurulan hastanenin Başhekimi Doktor Süreyya Paşa'ya yardım ettiler.

Petit-Pain

1913'te mekanik fırın açıldı ve 1940 yılına kadar ekmek okulumuzda pişirildi. Gündüzlü ve yatılı her öğrenciye saat 16:00'da küçük bir francala ile bir parça çikolata verilmeya başlandı. Bu küçük ekmeğin (Petit-Pain) eski mezunların hatıralarında bıraktığı tatlı izden ötürü mezunlar gününe Petit-Pain adı verildi.

Yüksek Eğitim Enstitüsü

25 Eylül 1914' ten 1919 Şubat'ına kadar savaş sebebiyle okul "Yüksek Eğitim Enstitüsü" olarak kullanıldı.

1921 yılında 50., 1971'de 100., 1996'da 125. kuruluş yıldönümü kutlandı. Okulumuzun öğrenci sayısı zaman içinde 30-40 tan başlayarak 1000'e kadar çıktı. İlkokulların kapanması ile 750'ye düştü ve bu civarda devam etmekte. (1999-2000 öğretim yılı itibariyle 794 öğrenci)

Spor Bayramı

1935 yılına kadar her yıl, binlerce seyircinin katılımıyla Spor Bayramı yapılmıştır. Okul bandosu eşliğinde gerçekleştirilen bu oyun ve gösteriler büyük ilgi toplamıştır.

Okul Orkestrası

Okul orkestramız 1965 yılına kadar her yıl bir kaç klasik müzik konseri vermiştir.

Gündüzlü eğitim

1976-1977 öğretim yılına kadar Yatılı olan okulumuz bu tarihten itibaren Gündüzlü olmuştur.

Erkek Lisesi mi ?

1987 yılına kadar Erkek Lisesi olan Saint-Joseph, o yıl kapılarını kız öğrencilere de açarak karma oldu ve ilk kız mezunlarını 1996'da verdi.

Eğitimin amacı

Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi Türk Millî Eğitim Bakanlığı'nın denetimi altında, Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak, öğretimini sürdürmektedir. Gayesi Türkiye'ye iyi vatandaş ve üniversitelere iyi öğrenci yetiştirmektir. Mezunları arasında ün yapmış askerler, politikacılar, profesörler, büyükelçiler, iş adamları, sporcular, yazarlar, sanatçılar ve üst düzey yöneticiler vardır.

Saint-Joseph'te dayanışma

Günümüzde, 1972 yılında kurulan Saint-Joseph'liler Derneği, 1992 yılında kurulan Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı ve Okul Aile Birliği okulumuzla dayanışma içinde Saint-Joseph Fransız Lisesi'ni daha iyiye ulaştırmaya çalışmaktadırlar. Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı 1998'de Özel Küçük Prens Anaokulu'nu, 1999'da da Özel Küçük Prens İlkokulu'nu açmıştır.